Tylko teraz Kaspersky Total Security w cenie Kaspersky Internet Security!  Sprawdź ofertę »

X

Kaspersky Endpoint Security for Windows
(dla stacji roboczych)

Nie wszystkie systemy zabezpieczeń dla stacji roboczych są takie same, co oznacza, że większość tego typu produktów nie radzi sobie z ochroną sieci firmowych przed najniebezpieczniejszym szkodliwym oprogramowaniem oraz atakami.

Stanowiący połączenie najlepszych w branży technologii zabezpieczeń, mechanizmów kontroli punktów końcowych oraz funkcji szyfrowania pakiet Kaspersky Endpoint Security for Windows (dla stacji roboczych) chroni skuteczniej firmowe laptopy i stacje robocze. Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu scentralizowanej konsoli, co skraca czas wdrażania oraz czynności związanych z administrowaniem.

Wchodzi w skład:

Total Security for Business

Endpoint Security for Business | Advanced

Endpoint Security for Business | Select

Endpoint Security for Business | Core

 • Ochrona wielowarstwowa
 • Zintegrowane zabezpieczenia stacji roboczych z systemem Windows

  W przypadku niektórych produktów wymagany jest zakup kilku aplikacji, z których każda ma własną konsolę zarządzania. Kaspersky Endpoint Security for Windows to zintegrowane rozwiązanie obejmujące szereg technologii zabezpieczeń:

  • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, zapora sieciowa i oparty na hoście system zapobiegania włamaniom (HIPS)
  • Kontrola punktów końcowych:
   • Kontrola aplikacji
   • Kontrola dostępu do internetu
   • Kontrola urządzeń
  • Szyfrowanie danych

 • Wybór niezbędnych modułów zabezpieczeń

  Program Kaspersky Endpoint Security for Windows (dla stacji roboczych) jest składnikiem pakietów zabezpieczeń dla biznesu:

  • Pakiet Kaspersky Total Security for Business zawiera wszystkie funkcje programu Kaspersky Endpoint Security for Windows (dla stacji roboczych)
  • Pakiet Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced zawiera wszystkie funkcje programu Kaspersky Endpoint Security for Windows (dla stacji roboczych)
  • Pakiet Kaspersky Endpoint Security for Business | Select nie zawiera funkcji szyfrowania danych
  • Pakiet Kaspersky Endpoint Security for Business | Core nie zawiera funkcji szyfrowania danych i kontroli punktów końcowych

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów Kaspersky TOTAL Security for Business oraz Kaspersky Endpoint Security for Business, kliknij tutaj.

 • Wygodny sposób uaktualniania produktów

  W przypadku zmiany wymagań dotyczących bezpieczeństwa pakiet można uaktualnić do wersji Kaspersky Endpoint Security for Business lub Kaspersky Total Security for Business. Dostęp do nowych funkcji uzyskuje się za pomocą nowego klucza licencyjnego .

 • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, zapora sieciowa i oparty na hoście system zapobiegania włamaniom (HIPS)
 • Wielowarstwowa ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

  Nasz najnowszy mechanizm ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem to połączenie mechanizmów ochrony opartych na sygnaturach, analizy heurystycznej i behawioralnej oraz technologii wspomaganych przez chmurę chroniących firmę przed znanymi, powstającymi i skomplikowanymi zagrożeniami.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczność działania

  Technologia oparta na wzorcach poprawia wykrywalność szkodliwych programów i ogranicza rozmiar plików aktualizacji, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa i redukując obciążenie sieci.

 • Wspomagane przez chmurę wykrywanie szkodliwego oprogramowania

  Dzięki milionom użytkowników rozwiązań Kaspersky Lab, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie do sieci Kaspersky Security Network (KSN) informacji o szkodliwych działaniach i zagrożeniach IT na ich komputerach, firmy mogą korzystać ze skuteczniejszej ochrony przed najnowszymi szkodliwymi programami. Dzięki informacjom zbieranym na bieżąco klienci nie muszą obawiać się nowych ataków ani martwić fałszywymi ostrzeżeniami.

 • Kontrola systemu

  Wykrywając i analizując podejrzane zachowania aplikacji w stacjach roboczych technologia Kontrola systemu pomaga chronić użytkownika przed nowymi zagrożeniami, których sygnatury nie zostały jeszcze dodane do bazy danych. W przypadku ataku na system operacyjny, rejestr lub pliki z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania funkcja rejestrowania operacji przez moduł Kontrola systemu umożliwia cofnięcie zmian wprowadzonych przez osobę atakującą.

 • Technologia AEP

  Nasza nowatorska technologia AEP (ang. Automatic Exploit Prevention - automatyczne zapobieganie exploitom) uniemożliwia szkodliwemu oprogramowaniu wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub aplikacji działających w sieci. Technologia AEP monitoruje przede wszystkim aplikacje najczęściej narażone na ataki, w tym programy Adobe Reader, Internet Explorer, składniki pakietu Microsoft Office, środowisko Java i wiele innych, zapewniając dodatkowy poziom zabezpieczeń dzięki funkcjom monitorowania nieznanych zagrożeń i ochrony przed nimi.

 • Oparty na hoście system zapobiegania włamaniom (HIPS)

  W przypadku niektórych aplikacji, które niekoniecznie zalicza się do oprogramowania szkodliwego, ich działanie może zostać uznane za niebezpieczne. W związku z tym zaleca się ograniczanie działania takich aplikacji. Oparty na hoście system zapobiegania włamaniom (HIPS) firmy Kaspersky Lab ogranicza działanie aplikacji do punktu końcowego zgodnie z przypisanym jej poziomem zaufania. System HIPS współpracuje z osobistą zaporą sieciową na poziomie aplikacji, która ogranicza aktywność aplikacji w sieci.

 • Blokowanie ataków sieciowych

  Funkcja blokowania ataków sieciowych (Network Attack Blocker) monitoruje sieć pod kątem podejrzanych działań i pozwala z góry określić sposób reakcji systemów w razie wykrycia takiego zachowania.

 • Elastyczna kontrola punktów końcowych
 • Kontrola aplikacji

  Nasze narzędzia kontroli aplikacji działają skuteczniej niż podobne produkty innych firm. Jesteśmy jedynym producentem oprogramowania zabezpieczającego, który prowadzi własne laboratorium zajmujące się tworzeniem białej listy i oceną bezpieczeństwa aplikacji. Nasza baza danych dotycząca aplikacji znajdujących się na białej liście obejmuje ponad 1,3 miliarda unikatowych plików, których przybywa w tempie miliona dziennie. Funkcje kontroli aplikacji i dynamicznego tworzenia białej listy ułatwiają stosowanie zasady domyślnego blokowania, która blokuje wszystkie aplikacje poza tymi, które figurują na białej liście. Co więcej, jeśli chcesz wdrożyć lub zaktualizować zasadę domyślnego blokowania, nasz nowy tryb testowy umożliwia skonfigurowanie i sprawdzenie jej w środowisku testowym przed faktycznym wdrożeniem.

 • Kontrola urządzeń

  Funkcja kontroli urządzeń ułatwia zarządzanie dostępem urządzeń do firmowej sieci informatycznej. Za jej pomocą można skonfigurować elementy sterowania dostępem bazujące na porze dnia, lokalizacji geograficznej oraz typie urządzenia. Elementy te można skorelować z usługą Active Directory, aby zwiększyć dokładność czynności związanych z administrowaniem i stosowaniem zasad. Administratorzy mogą także tworzyć reguły kontroli urządzeń z zastosowaniem masek, aby łatwiej dodawać do białej listy więcej urządzeń.

 • Kontrola dostępu do internetu

  Narzędzia kontroli dostępu do internetu umożliwiają tworzenie i egzekwowanie zasad dostępu oraz monitorowanie sposobu wykorzystania zasobów internetowych. Elementy sterowania bazujące na lokalizacji geograficznej lub porze dnia można skorelować z usługą Active Directory, aby wspomóc czynności związane z administrowaniem i ustalaniem zasad.

 • Szyfrowanie danych
 • Silne szyfrowanie

  Dzięki zastosowaniu algorytmu szyfrującego AES z kluczem o długości 256 bitów i rekomendacją NIST (nr 2980) nasze rozwiązania zapewniają silne szyfrowanie poufnych informacji. W przypadku zgubienia lub kradzieży komputerów nieautoryzowani użytkownicy nie będą mieli dostępu do zaszyfrowanych danych. Nasz algorytm szyfrowania został opracowany z myślą o zgodności ze standardem FIPS 140-2 (aktualnie oczekuje na weryfikację).

 • Szyfrowanie na poziomie całych dysków

  Metoda szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) operuje na sektorach dysku twardego, aby zapewnić szyfrowanie na poziomie zbliżonym do sprzętowego i ułatwić prowadzenie strategii szyfrowania wszystkiego jednocześnie. Przed zezwoleniem na kontynuowanie szyfrowania dysku twardego dysk rozruchowy jest automatycznie sprawdzany pod kątem zgodności z programem Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 • Szyfrowanie na poziomie plików

  Metoda szyfrowania na poziomie plików (FLE) umożliwia bezpieczne udostępnianie danych w sieci. Po zaszyfrowaniu pliku jego pierwotna, niezaszyfrowana wersja może zostać usunięta z dysku.

 • Szyfrowanie nośników zewnętrznych

  W celu zabezpieczenia danych, które mają trafić na nośnik zewnętrzny, funkcja szyfrowania nośników zewnętrznych może zaszyfrować dane metodą FDE lub FLE.

 • Szyfrowanie w trybie przenośnym

  Jeśli wymagane jest przesłanie danych poufnych pocztą elektroniczną, przez internet lub na nośniku zewnętrznym, można utworzyć chronione hasłem, zaszyfrowane i samorozpakowujące się pakiety plików. Specjalny "tryb przenośny" do szyfrowania nośników zewnętrznych metodą FLE zapewnia bezpieczny transfer danych nawet w przypadku komputerów, w których nie jest zainstalowane oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 • Uproszczone logowanie

  Po uruchomieniu komputera przez użytkownika i zalogowaniu się za pomocą nazwy i hasła funkcja pojedynczego logowania zapewnia mu natychmiastowy dostęp do zaszyfrowanych plików znajdujących się na dysku twardym komputera. Dzięki temu procesy szyfrowania i deszyfrowania są dla użytkownika niemal transparentne, co zwiększa efektywność i wydajność pracy.

 • Logowanie przy użyciu kart inteligentnych/tokenów

  Użytkownicy mogą logować się do sieci przy użyciu karty inteligentnej lub tokenu, a nie nazwy użytkownika i hasła. Nasze rozwiązanie obsługuje popularne typy kart inteligentnych oraz tokeny.

 • Narzędzia przywracania

  Za pomocą naszych narzędzi przywracania można odszyfrować dane w przypadku awarii komputera, nawet jeśli nie da się uruchomić systemu operacyjnego.

 • Obsługa technologii Intel AES-NI i nie tylko

  Dzięki obsłudze technologii Intel AES-NI szyfrowanie i deszyfrowanie danych działa szybciej w przypadku komputerów z procesorami Intel i AMD*. Nasza technologia FDE obsługuje także platformy oparte na interfejsie UEFI. Zapewniamy także obsługę klawiatur z układem klawiszy innym niż QWERTY.

  *Nie wszystkie procesory są obsługiwane.

 • Zarządzanie scentralizowane
 • Scentralizowana konsola zarządzająca

  Nasza scentralizowana konsola umożliwia zarządzanie nie tylko wszystkimi funkcjami programu Kaspersky Endpoint Security for Windows, ale także pozostałymi uruchomionymi technologiami zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab. Program Kaspersky Security Center jest łatwą w obsłudze konsolą, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na opanowywanie nowych interfejsów zarządzania poszczególnymi technologiami zabezpieczeń. Pojedyncza konsola zapewnia przegląd zabezpieczeń punktów końcowych i daje kontrolę obejmującą:

  • Wdrożenie programu Kaspersky Endpoint Security for Windows i zarządzanie nim oraz innymi aplikacjami firmy Kaspersky Lab w całej sieci firmowej
  • Określanie parametrów ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, kontroli punktów końcowych i szyfrowania danych za pomocą jednego zestawu zasad
  • Generowanie i dostosowywanie różnego rodzaju szczegółowych raportów dotyczących zabezpieczeń

  Nowa funkcja kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC) ułatwia podział obowiązków związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami między kilku administratorów. Przy jej użyciu konsolę Kaspersky Security Center można łatwo dostosować do potrzeb, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków.

  *Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli jest dostępna wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced i Kaspersky Total Security for Business.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Kaspersky Security Center, kliknij tutaj.

 • Wielowarstwowa ochrona stacji roboczych z systemem Windows i nie tylko

  Dzięki mechanizmom ochrony opartym na sygnaturach, analizie heurystycznej i technologii behawioralnej oraz funkcji wykrywania wspomaganej przez chmurę nagradzany pakiet Kaspersky Endpoint Security for Windows zapewnia ochronę klasy biznesowej. Chroni przez znanymi, powstającymi i zaawansowanymi zagrożeniami.

 • Kontrola punktów końcowych* - jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa

  Zintegrowane technologie kontroli aplikacji, urządzeń i dostępu do internetu ułatwiają:

  • kontrolę uruchamiania aplikacji w sieci firmowej;
  • kontrolę dostępu użytkowników do internetu;
  • kontrolę zasad podłączania urządzeń do sieci firmowej.

  *Technologie kontroli aplikacji, urządzeń i dostępu do internetu są dostępne wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Select, Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced oraz Kaspersky Total Security for Business.

 • Silne szyfrowanie zapewnia ochronę poufnych danych

  Elastyczna funkcja szyfrowania danych umożliwia szyfrowanie zarówno pojedynczych plików, jak i całych dysków twardych. W celu zabezpieczenia danych, które mają trafić na nośnik zewnętrzny, funkcja szyfrowania nośników zewnętrznych może zabezpieczyć dane metodą FDE lub FLE. W przypadku utraty firmowych plików lub komputerów nieautoryzowani użytkownicy nie będą w stanie odczytać poufnych informacji z zaszyfrowanych plików.

  *Funkcja szyfrowania danych jest dostępna wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced i Kaspersky Total Security for Business.

 • Skuteczne zabezpieczenia minimalizują negatywny wpływ na wydajność

  Z uwagi na fakt, że nasze rozwiązania zabezpieczające są tworzone od podstaw, poszczególne aplikacje i funkcje są ściśle zintegrowane. Dzięki temu klienci mogą korzystać z najwyższej klasy zabezpieczeń, które efektywnie wykorzystują zasoby obliczeniowe. Co więcej, najnowsza wersja oprogramowania Windows Endpoint Security for Windows jest o 30% mniejsza od poprzedniej, dzięki czemu proces instalacji trwa krócej.

 • Model scentralizowany ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT

  Wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem, kontrolą punktów końcowych i szyfrowaniem danych mogą być kontrolowane z poziomu scentralizowanej konsoli w postaci programu Kaspersky Security Center. Scentralizowany model wdrażania rozwiązań, egzekwowania zasad, administrowania oraz generowania raportów oszczędza czas i zasoby potrzebne do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury.

 • Zarządzanie klasy korporacyjnej zwiększa efektywność

  Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli (RBAC) umożliwia podział obowiązków związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami między kilku administratorów. Jeden z nich może np. kontrolować zabezpieczenia laptopów i komputerów stacjonarnych oraz zarządzać nimi, a drugi może zajmować się bezpieczeństwem urządzeń mobilnych i maszyn wirtualnych. Konsolę Kaspersky Security Center można łatwo dostosować do potrzeb, dzięki czemu poszczególni administratorzy mają dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych im do wykonywania obowiązków.

  *Funkcja kontroli dostępu na podstawie roli jest dostępna wyłącznie w ramach pakietów Kaspersky Endpoint Security for Business | Advanced i Kaspersky Total Security for Business.

 • Ochrona serwerów plików z systemem Windows

  Poza ochroną stacji roboczych i laptopów pakiet Kaspersky Endpoint Security for Windows zabezpiecza także serwery pików* dzięki technologiom ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zaporze sieciowej oraz opartemu na hoście systemowi zapobiegania włamaniom (HIPS). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

  *Program Kaspersky Endpoint Security for Windows (dla serwerów plików) nie jest składnikiem pakietu Kaspersky Endpoint Security for Business | Core.

 • Wymagania sprzętowe
  • Procesor Intel Pentium 1 GHz lub szybszy
  • 1 GB pamięci RAM
  • 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Wymagania ogólne
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowszy
  • Microsoft Windows Installer 3.0 lub nowszy
  • Połączenie internetowe wymagane do aktywowania aplikacji oraz aktualizowania jej baz danych i modułów.
 • Systemy operacyjne
  • Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64)
  • Microsoft Windows 8.1 Update Pro / Update Enterprise 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64)
  • Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64)
  • Microsoft Windows 8 Pro / Enterprise 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64)
  • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64) z dodatkiem SP1 lub nowszy
  • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64)
  • Microsoft Windows Vista 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64) z dodatkiem SP2 lub nowszy
  • Microsoft Windows XP Professional 32-bitowy (x86) z dodatkiem SP3 lub nowszy
  • Windows Embedded POSReady 7 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64). Funkcje szyfrowania na poziomie plików (FLE) oraz szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) nie są obsługiwane.
  • Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem SP1 32-bitowy (x86) / 64-bitowy (x64). Funkcje szyfrowania na poziomie plików (FLE) oraz szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) nie są obsługiwane.

Nie jesteś pewien, które rozwiązanie bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojej firmy?

© 1997 - 2016 Kaspersky Lab

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lider na rynku rozwišązań antywirusowych