Kaspersky Anti-Virus Mobile - trial

Wersja trial oprogramowania Kaspersky Anti-Virus Mobile musi zostać aktywowana na smartfonie przy użyciu następującego kodu aktywacyjnego: AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3.

Pobierz darmową wersję trial oprogramowania Kaspersky Anti-Virus Mobile

Instalacja

W celu instalacji programu na smartfonie użyj jednej z poniższych metod:

 1. Przenieś pakiet dystrybucyjny programu z komputera PC do smartfonu przez połączenie Bluetooth lub port podczerwieni. Uruchom instalację programu Kaspersky Anti-Virus Mobile na urządzeniu i postępuj zgodnie z zaleceniami pojawiającymi się na ekranie smartfonu.
 2. Dla smartfonów działających pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian: Jeżeli na komputerze PC zainstalowany jest program PC Suite, kliknij prawym przyciskiem myszy plik pakietu dystrybucyjnego, wybierz polecenie Install with Nokia Application Installer i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.
 3. Dla smartfonów działających pod kontrolą systemu Windows Mobile: Połącz smartfon z komputerem PC poprzez Microsoft ActiveSync i skopiuj pakiet dystrybucyjny do foldera na urządzeniu. Następnie użyj menedżera plików smartfonu do uruchomienia instalacji programu Kaspersky Anti-Virus Mobile.
 4. Przy użyciu karty pamięci. Skopiuj pakiet dystrybucyjny programu na kartę pamięci. Umieść kartę w smartfonie i uruchom instalację programu Kaspersky Anti-Virus Mobile przy użyciu wbudowanego menedżera plików urządzenia.

Aktywacja

Procedura aktywacji obejmuje instalację klucza licencyjnego, który weryfikuje licencję i definiuje datę jej wygaśnięcia. Żądanie przeprowadzenia aktywacji pojawi się natychmiast po zakończeniu instalacji.

Uwaga Do przeprowadzenia aktywacji wymagane jest połączenie z Internetem!

Procedura aktywacji:

 1. Podczas pierwszego uruchamiania programu na ekranie smartfonu pojawi się okno aktywacji zawierające cztery pola. W polach tych wprowadź poniższy kod:
  AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAA3
  Wielkość wprowadzanych liter nie ma znaczenia. Do przechodzenia między polami możesz użyć przycisków góra/dół lub rysika (jeżeli jest dostępny). Następnie wybierz element "Menu aktywacji".
 2. Jeżeli smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Symbian, na ekranie pojawi się okno zawierające listę dostępnych punktów dostępowych GPRS. Wybierz żądany punkt dostępowy GPRS.
 3. Po pobraniu i instalacji klucza licencyjnego (operacje te zostaną wykonane automatycznie) program Kaspersky Anti-Virus Mobile wyświetli swoje okno stanu.

© 1997 - 2016 Kaspersky Lab

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lider na rynku rozwišązań antywirusowych